Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης      http://www.dsth.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών      http://www.dsa.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά     http://www.dspeir.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης    http://www.dskaterinis.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης     http://www.dsk.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας     http://www.dsb.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών   http://www.dsgian.gr/home.jsp

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων http://www.ende.gr/

Εθνική Σχολή Δικαστών  http://www.esdi.gr

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ   http://www.edil-ste.gr

Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων (Ο.Δ.Υ.Ε.)  http://odye.gr/

ΑΔΕΔΥ  http://adedy.gr/

ΓΣΕΕ  http://www.gsee.gr/

Υπουργεία και Κράτος

Υπουργείο Δικαιοσύνης  http://www.ministryofjustice.gr

Υπουργείο Εξωτερικών  http://www1.mfa.gr

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  http://www.minocp.gov.gr

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  http://www.ypes.gr

Βουλή των Ελλήνων  http://www.hellenicparliament.gr

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/

Δικτυακή πύλη Ευρωπαϊκής Ένωσης  http://europa.eu/index_el.htm

Εθνικό Τυπογραφείο  http://www.et.gr

ΑΣΕΠ  http://www.asep.gr

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης http://www.mathra.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr/

Δήμος Θεσσαλονίκης  http://www.thessaloniki.gr

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  http://www.tiresias.gr

Κτηματολόγιο  http://www.ktimatologio.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  http://www.dpa.gr

Διεθνής Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας  http://www.wipo.int/portal/index.html.en

Συνήγορος του Καταναλωτή  http://www.synigoroskatanaloti.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  http://www.efpolis.gr

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών  http://www.kepka.org

Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής  http://www.ekpizo.gr/

Ινστιτούτο Καταναλωτών  http://www.inka.gr

Συνήγορος του Πολίτη  http://www.synigoros.gr

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  http://www.rae.gr/site/portal.csp

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  http://www.obi.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  http://www.ekt.gr

Τραπεζικός Μεσολαβητής  http://www.bank-omb.gr

Τράπεζα της Ελλάδος  http://www.bankofgreece.gr

Ελληνική Ένωση Τραπεζών  http://www.hba.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο.Τ.Ε.   http://www.whitepages.gr

Δικηγόρος -online   http://www.dikhgoros-online.gr

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α.  http://www.dsanet.gr

ΝΟΜΟΣ Βάσεις Νομικών Δεδομένων & Νομικό Forum  http://lawdb.intrasoftnet.com

Λεξιλόγιο Νομικής Ορολογίας  http://iate.europa.eu

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη   https://e-justice.europa.eu

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας  http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_el.htm

Εκδόσεις Σάκκουλα  https://www.sakkoulas.gr

Νομική Βιβλιοθήκη  http://www.nb.org/

Νομοτέλεια  http://www.nomotelia.gr/

In Law  http://www.inlaw.gr/