Στη σελίδα αυτή κάθε 15 του μήνα θα αναρτούμε όλους τους πίνακες για τις υποθέσεις του ν. 3869/10 που έχουν ήδη επαναπροσδιορισθεί ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ με πρώτη ανάρτηση τις δικασίμους που περιέχονται στον φάκελο ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

συμπληρωματική ανάρτηση μεμονωμένων υποθέσεων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσιορισμών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΜΑΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Ανάρτηση επαναπροσδιορισμών

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (Βλέπε άρθρο στις 18-9-2017)