Καταθέσεις αγωγών  (ΕΚΤΟΣ Ν. 3869/10 και  Ν. 4055/12)………………γρ.47Β……08.00 έως 13.00

Καταθέσεις αγωγών Ν. 3869/2010 (Προκατάθεση) ………………………….γρ. 57..  ..08.00 έως 13.30

Καταθέσεις  Εκουσίας Ν. 4055/12………………………………………………..γρ.44………08.00 έως 13.30

Καταθέσεις και απόγραφα διαταγών Πληρωμής…………………………….γρ.59………..08.00 έως 13.00

Αντίγραφα – απόγραφα αποφάσεων τρέχοντος έτους…………………….γρ.47………..08.00 έως 13.00

αντίγραφα – απόγραφα αποφάσεων παλαιών ετών………………………..γρ.38……….08.00 έως 13.00

Κίνηση αποφάσεων λήψη σχετικών………………………………………………γρ.46……….08.00 έως 13.00

ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ……….     …………………γρ.44………08.00 έως 13.00

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ…….                      ……..τζαμαρία ακροατηρίων…           …08.00 έως 13.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΘΗΚΩΝ και ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ…………………………. γρ.48 ……..08.00 έως 13.00

Ένορκες Βεβαιώσεις – Δηλώσεις Τρίτων………………………………………..γρ.68…….. 08.00 έως 13.00

Ένδικα Μέσα………………………………………………………………….γρ.67——-Χωρίς ωράριο——-

Ένδικα Μέσα αποφάσεων ξένων πρωτ/κείων……………..γρ.69——-Χωρίς ωράριο——–

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ……………………..  …………………………γρ.44……..08.00 έως 12.00