στα παρακάτω λινκ μπορείτε να δείτε τα αρχεία δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου του τρέχοντος έτους καθώς και των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015. κατεβάστε το αρχείο που σας ενδιαφέρει στον υπολογιστή σας (DOWNLOAD). Πρόκειται για ένα αρχείο excell με 4 στήλες η πρώτη είναι ο αριθμός αγωγής και το έτος της, η δεύτερη ο αριθμός μητρώου του δικηγόρου που την κατέθεσε, η τρίτη ο αριθμός δημοσίευσης της απόφασης και η τέταρτη το έτος δημοσίευσης. Αφού το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ανοίξτε το, επιλέξτε την στήλη που σας ενδιαφέρει  και με το συνδυασμό πλήκτρων (ctrl + f) που είναι η εύρεση ψάξτε είτε τον αριθμό/έτος της αγωγής που σας ενδιαφέρει είτε με τον αριθμό μητρώου του δικηγόρου και αν υπάρχει,  θα σας δείξει ότι δημοσιεύθηκε απόφαση, αν δεν υπάρχει δεν δημοσιεύθηκε.

Ευχαριστώ

Φίλιππος Τεμέλκου

Μηχανοργάνωση Ειρηνοδικείου

Λήψη (DOWNLOAD) από τους συνδέσμους παρακάτω:

Δημοσίευση 28-06-2017

Advertisements