Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποποίηση – αποδοχή – πιστοποιητι

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ   επεξεργάσιμο σε μορφή doc

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ για πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης

 

ΑΙΤΗΣΗ για πιστοποιητικό μη αποποίησης και μη δημοσίευσης διαθήκης

 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ κ.λ.π. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΥΠΩΣΤΕ      ΚΑΙ      ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕ

ΤΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Α1 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (αυτοπροσώπως)  
Α2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ    (αυτοπροσώπως)   
Α3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ   (αυτοπροσώπως)   
Α4 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και  ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  (με πληρεξούσιο)     
Α5 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ  (με πληρεξούσιο)            
Α6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (με πληρεξούσιο)
Α7 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ  
Α8 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ          
Α9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ        
Β1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ και

ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ    

Β2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ    
Β3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Β4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Advertisements