Διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου

 

Πιστοποιητικό κληρονομητηρίου   επεξεργασιμη μορφή doc

 

Διάταξη Κληρονομητηρίου    επεξεργασιμη μορφή doc

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ σε επεξεργάσιμη μορφή doc