Διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ   επεξεργασιμη μορφή doc

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ    επεξεργασιμη μορφή doc

 

 

 

Advertisements