Δικαιολογητικά για πληρωμή δικηγόρων και επιμελητών Νομικής Βοήθειας. Έγγραφα σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) … Τα κατεβάζετε στον υπολογιστή σας,  τα συμπληρώνετε και τα καταθέτετε στο γραφείο 69 (διοικητικό) του Ειρηνοδικείου.

Για δικηγόρους

  1.  Αίτηση για δικηγόρους

2. Υπεύθυνη Δήλωση

Για επιμελητές

  1. Αίτηση επιμελητή

2. Υπεύθυνη δήλωση

3. Κατάσταση επιμελητή