Παρακάτω δημοσιεύουμε τον Νόμο Κατσέλη και τις τροποποιήσεις του καθώς και ένα έγγραφο που δείχνει τις αλλαγές που επήλθαν στον αρχικό νόμο.

N.3869-2010

N.3869-10 (Καθορισμός)

Ν.4161-2013 (Α΄τροποποίηση)

Ν.4336-2015 (Β΄τροποποίηση)

αλλαγες και τροποποιήσεις του Ν.3869-2010

ΦΕΚ 152Α-2015 τροποποίηση του Ν 3689-10

ΦΕΚ 18Α/2016 παράταση επικαιροποιήσεων

ΠΟΛ. 1195/2016 Δικαστική εκπροσώπηση της ΑΔΑΕ

Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/18 Α)

Advertisements