ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΙΟΣ 2019

ΜΑΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΜΑΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2017

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΜΑΙΟΣ 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΙΟΣ 2016

Θερινά τμήματα 2016

ΜΑΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2015

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΟΣ 2015  (Από εδώ και πέρα θα τα δημοσιεύω σε μορφή pdf για να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΑΠΌ 20-4 ΈΩΣ 30-4)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (μέχρι το Πάσχα ορθή επανάληψη)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Advertisements