Μετά την ΚΥΑ 64560/2018 εξηγήθηκαν οι αλλαγές στον Ν. 3869/10 και φυσικά καθορίστηκαν τα έγγραφα που είναι πλέον απαραίτητα για την κατάθεση νέας αίτησης. Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τα έγγραφα αυτά.

Απαραίτητα έγγραφα για την κατάθεση αίτησης

Advertisements