Δείτε στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ»  τον πίνακα υπηρεσιών των θερινών τμημάτων του Ειρηνοδικείου μας για το 2018.

Advertisements