Σας πληροφορούμε ότι από 1 Οκτωβρίου 2018

 Α) Η κατάθεση όλων των αιτήσεων του ν.3869/10 και των σχετικών τους εγγράφων θα πραγματοποιείται στο γραφείο 40, και

 Β) Οι φάκελοι των οφειλετών των επομένων δικασίμων θα τηρούνται στο γραφείο 57,  τους οποίους αν θέλετε να ελέγχετε θα πρέπει να γνωρίζετε τη δικάσιμο και το ακριβές πινάκιο (π.χ. 10/10/2018 πιν. 5 Γ΄).

                                               Θεσσαλονίκη 19/9/2018

                        Η αναπληρώτρια προϊσταμένη  Τμήματος Ν.3869/10

                                              Στυλιανή Μιχαηλίδου

Advertisements