Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας πληροφορούμε ότι έχουμε σκανάρει σχεδόν όλες τις αποφάσεις του Ν.3869/10 του έτους 2018, οπότε όποιος τις χρειάζεται να απευθύνεται στο αρχείο του Ειρηνοδικείου και να ζητά να του σταλεί με email η απόφαση που τον ενδιαφέρει και που φυσικά έχει έννομο συμφέρον να την ζητήσει.

Σε επόμενη φάση με την πρόσληψη και των υπαλλήλων που περιμένουμε θα σκανάρουμε και τις αποφάσεις των άλλων διαδικασιών του τρέχοντος έτους και φυσικά των επομένων ετών.

Advertisements