Σας πληροφορούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχείου των αποφάσεων για την διαδικασία του Ν. 3869/10 ολοκληρώθηκε και η ψηφιοποίηση των αποφάσεων της διαδικασίας των αυτοκινήτων και άρχισε η ψηφιοποίηση του αρχείου των ανακοπών. Επίσης συνεχίζεται το σκανάρισμα των πρόσφατων αποφάσεων και των άλλων διαδικασιών. Οι σκαναρισμένες αποφάσεις θα μπορούν να αποστέλλονται με email στους δικηγόρους και στους διαδίκους που ζητούν αντίγραφα αυτών.

Advertisements