Το Ειρηνοδικείο προκειμένου να αγοράσει δύο φωτοτυπικά μηχανήματα για τους υπαλλήλους του προβαίνει στην ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθειά τους που αναγράφεται λεπτομερώς στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φωτοτυπικών