Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8/4/2019 και 10:00π.μ. ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών σε όλα τα Ειρηνοδικεία του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Στο αρχείο παρακάτω παρέχονται σύντομες οδηγίες για την λειτουργία της εφαρμογής.

σύντομες οδηγίες για την εφαρμογή