Μετά την μετακόμιση των γραφείων διαθηκών και πιστοποιητικών στο τμήμα του ισογείου όπου ήταν ο Δημόσιος κατήγορος (αριστερά της κεντρικής εισόδου), για την επικοινωνία σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Αρχείο Διαθηκών τρέχοντος έτους (γραφείο 20) τηλ. 2313311343

Ερευνα πιστοποιητικών (γραφείο 19) τηλ. 2313311344

Αποποιήσεις κληρονομιάς (γραφείο 18) τηλ. 2313311345

Δημοσίευση διαθηκών (γραφείο 17) τηλ. 2313311338

Παραμένει στο ίδιο γραφείο μόνο η παραλαβή αιτήσεων πιστοποιητικών (γραφείο 48) τηλ. 2313311466