Latest Entries »

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε πληροφορίες και Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Έκδοσης & παραλαβής Πιστοποιητικών από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επισυνάπτονται τα πινάκια των πολιτικών υποθέσεων που θα συζητηθούν την 30-9-2020 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλοzνίκης, όπως έχουν προσδιοριστεί χρονικά κατά το άρθρο 74, παρ. 4 του Ν. 4690/2020 «Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης» και σύμφωνα με την με αριθμό 25/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αναζητάτε την υπόθεση που σας ενδιαφέρει με τον ΓΑΚ.

Η χρήση των αρχείων τον πινακίων σε ηλεκτρονική μορφή παρέχεται αποκλειστικά για τους σκοπούς ενημέρωσης των συνηγόρων και του προγραμματισμού παρουσίας τους κατά τα ανωτέρω στις αίθουσες των Δικαστηρίων για τη συζήτηση των υποθέσεων που παρίστανται.

«Προς αποφυγή συνωστισμών και εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοΐου COVID-19, οι κύριοι πληρεξούσιοι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες να προσέρχονται κατά την ΑΚΡΙΒΗ ΩΡΑ που έχει οριστεί, βάσει του εκθέματος η συζήτηση της υπόθεσης που τους αφορά και όχι νωρίτερα.»

Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας δεχόμαστε αιτήματα, από τις 12.00 και μετά κάποιος υπάλληλος καταχωρεί τον χρονικό προσδιορισμό και μετατρέπει σε pdf τα εκθέματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την δημοσίευσή τους τουλάχιστον μέχρι τις 13.00 ή 14.00 ανάλογα με τα πινάκια και τις δυσκολίες τους. ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ και μην τηλεφωνείτε μέχρι την ώρα εκείνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/20 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη λήψη αντιγράφων δημόσιων και ιδιογράφων διαθηκών ότι από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020:

  1. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ των πρακτικών δημοσίευσης των ιδιόγραφων και δημόσιων διαθηκών γίνεται:

α) Στα ντοσιέ έξω από το Γραφείο 20 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ)  ή

β) Στο blog του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠ΄ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ), όπου υπάρχει αναρτημένο το σχετικό  αρχείο – πίνακας δημοσιευμένων διαθηκών 2020 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ pDF Α’ και β’ εξαμήνου 2020).

  • Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ των αντιγράφων των διαθηκών εξακολουθεί να γίνεται ηλεκτρονικά, μετά την αποστολή ΣΧΕΤΙΚΟΥ MAIL (από τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο – με σχετική εξουσιοδότηση από τον εντολέα του σε περίπτωση που δεν έχει παρασταθεί στη συζήτηση ή το συμβολαιογράφο που συνέταξε τη δημόσια διαθήκη)  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

pistopoiitika.eirthess@gmail.com  ή pistopoiitika.eirthess@n3.syzefxis.gov.gr

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα σημειώνεται ο αριθμός πρακτικού της διαθήκης, καθώς και τα στοιχεία του διαθέτη. (Η αποστολή απλού αντιγράφου γίνεται ηλεκτρονικά, ως απάντηση στο mail)

  • Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ των αντιγράφων γίνεται ΜΟΝΟ από το Γραφείο 20.

Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώσαμε τον επαναπροσδιορισμό οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων  (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις

Ρρύθμισης Οφειλών (του μηνός Μαίου 2020 όλων των πινακίων)

Σας πληροφορούμε ότι αυτή είναι η τελευταία διαδικασία για την οποία γίνεται επαναπροσδιορισμός και με αυτή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗς ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής.

Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώσαμε τον επαναπροσδιορισμό οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων  (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις

Εργατικών

Μικροδιαφορών και

Διαθηκών

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής.

Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώσαμε τον επαναπροσδιορισμό οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο του 2020 (περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων)  και αφορούν υποθέσεις

  • Ρύθμισης οφειλών Α΄
  • Ρύθμισης οφειλών Β΄
  • Ρύθμισης οφειλών Γ΄
  • Ρύθμισης οφειλών Δ΄
  • Ασφαλιστικών υπερχρεωμένων και
  • Προστασίας κατοικίας

 Τα πινάκια τα αποστείλαμε στον δικηγορικό σύλλογο.

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής

Σας ενημερώνουμε ότι από τα πινάκια του μηνός Μαϊου 2020 έχουν οίκοθεν επαναπροσδιορισθεί ορισμένες υποθέσεις εξ αυτών, μέχρι σήμερα (οι πιο επείγουσες) . Ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων αυτών συνεχίζεται και μόλις ολοκληρωθεί θα σας γνωστοποιηθούν.

 Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΕΑΚ/ΓΑΚ της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επείγουσες αυτές υποθέσεις έχουν προσδιορισθεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου

Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώσαμε τον επαναπροσδιορισμό οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων  (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις

Αυτοκινήτων και

έχουμε αρχίσει τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών και Υπερχρεωμένων οπότε όσοι είχαν υπόθεση μέσα στον Μάρτιο καλό είναι να ενημερώνονται από το solon.gov.gr

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής

Συνεχίζουμε τον επαναπροσδιορισμό των άλλων διαδικασιών και όταν τις ολοκληρώσουμε θα σας ενημερώσουμε πάλι.