το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πολυτενείου και 26ης Οκτωβρίου 3-5 στη Θεσσαλονίκη στο δεξιό τμήμα του ισογείου του κτηρίου των Δικαστηρίων

Η πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο γίνεται χρησιμοποιώντας τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. των γραμμών με τα εξής νούμερα:

03: Α.Σ. ΙΚΕΑ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/68/24/1/

12: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/71/32/1/

16: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/80/39/1/

31: ΒΟΥΛΓΑΡΗ – Κ.Τ.Ε.Λ.
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/7/50/1/
και
39: ΚΗΦΙΣΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/93/57/1/
και
39Α: ΚΗΦΙΣΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/302/57/1/

40: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/92/5/1/

40Κ: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΣΩ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/229/5/1/

40Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΕΣΩ .Σ.Δ.Ο.Ε.
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/230/5/1/

.